Stadier og spredningsmønster ved nevroendokrine neoplasmer

WHOs (Verdens helseorganisasjon) klassifisering baserer seg på Ki-67 %. Proteinet Ki-67 påvises ved en immunhistokjemisk undersøkelse av svulsten og angir hvor stor prosentandel av cellene som er i ferd med å dele seg. Når Ki-67 er 5 % vil 5 % av cellene i svulsten være i delingsfase. Jo flere celler i delingsfase, desto mer ondartet er svulsten. 

WHO klassifisering (2010)
Ki-67 % < 3 % Høyt differensiert  nevroendokrin svulst 
Ki-67 % 3–20 % Middels differensiert nevroendokrin svulst
Ki-67 % > 20 % Lite differensiert nevroendokrint karsinom

Ki 67 % kan være forskjellig i ulike områder i svulsten, og er ofte høyere i metastasene enn i hovedsvulsten. Området med høyest Ki-67 % i hovedsvulsten gir grunnlag for klassifiseringen.

  • Klassiske nevroendokrine svulster har en Ki-67 % på < 20
  • Lavt differensiert nevroendokrine svulster har en Ki-67 % over 20
  • Adenokarsinomer med nevroendokrin differensiering har ofte Ki-67 % på > 70
Les mer...

Spredningsveier

Nevroendokrine neoplasmer sprer seg i prinsippet som andre svulster, ved lokal spredning, via lymfebanen og/eller blodbanen. 

Foruten spredning til lokale lymfeknuter er spredning til leveren vanligst. Spredning til skjelett og perifere lymfeknuter forekommer relativt sjeldent.

 

Eksempel på spredning nevroendokrin kreft

Octreotidscintigrafi som viser massivt spredning til lever, ryggsøyle og bekken.

Eksempel på spredning nevroendokrin kreft

MR-bilde av pasient med skjelettspredning til korsbenet og ryggvirvlene.