Årsaker til nevroendokrine svulster

Foruten få, svært sjeldne, arvelige tilfeller er årsaken ukjent. Som for de fleste andre svulsttyper antar man at en kombinasjon av arvelig disposisjon og ytre påvirkning har betydning.

Ved multippel endokrin neoplasi (MEN) og von Hippel-Lindau sykdom, som begge skyldes endringer i arvestoffet (mutasjoner), er det en opphopning av nevroendokrine svulster i forskjellige organer hos samme pasient.

  • Ved multippel endokrin neoplasi er det særlig bukspyttkjertel, biskjoldbruskkjertel, hypofyse og binyrer som rammes.
  • Ved von Hippel-Lindau sykdom rammes blant annet bukspyttkjertel og binyrer.
  • Ved neurofibomatose type I kan nevroendokrine svulster i bukspyttkjertel og tolvfingertarm påvises.