På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Årsaker til nevroendokrine neoplasmer

Foruten få, svært sjeldne, arvelige tilfeller er årsaken ukjent. Som for de fleste andre svulsttyper antar man at en kombinasjon av arvelig disposisjon og ytre påvirkning har betydning.

Ved multippel endokrin neoplasi (MEN) og von Hippel-Lindau sykdom, som begge skyldes endringer i arvestoffet (mutasjoner), er det en opphopning av nevroendokrine neoplasmer i forskjellige organer hos samme pasient.

  • Ved multippel endokrin neoplasi er det særlig bukspyttkjertel, biskjoldbruskkjertel, hypofyse og binyrer som rammes.
  • Ved von Hippel-Lindau sykdom rammes blant annet bukspyttkjertel og binyrer.
  • Ved neurofibomatose type I kan nevroendokrine svulster i bukspyttkjertel og tolvfingertarm påvises.
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil