Medisinsk behandling ved non-Hodgkin lymfom

De aggressive non-Hodgkin lymfomene må behandles intensivt for at pasienten helbredes. De siste årene har prognosen ved disse lymfomene blitt bedret etter at nye, mer intensive behandlingopplegg er blitt benyttet. Dette betyr at pasienten tilbringer mye tid på sykehus, både i forbindelse med cellegiftbehandlingen, men også i tiden mellom kurene for behandling av neutropen feber. Dette er infeksjoner som skyldes cellegiftbehandlingen og som fører til benmargshemming. Pasienten behandles med antibiotika gitt intravenøst.

De mer langsomtvoksende (indolente) non-Hodgkin lymfomene behandles medisinsk ved utbredt sykdom (stadium III og IV). Man venter gjerne med oppstart av medisinsk behandling til pasienten er behandlingstrengende. Det vil si når pasienten får plagsomme symptomer av sin sykdom, eller det foreligger truede svikt av organfunksjoner for eksempel benmargssvikt.

Pasienter med indolente lymfomer som får cellegift kan ikke helbredes, men de kan leve mange år med sin sykdom.

De indolente lymfomene stadium I og II kan helbredes med strålebehandling.