Behandling med Tamoxifen ved brystkreft

Mange brystkreftsvulster er hormonfølsomme – cirka  80 %. Det kvinnelige kjønnshormonet (østrogen) stimulerer til vekst av brystkreftceller ved å binde seg til østrogenmottakere i brystkreftceller.

Tamoxifen® er et medikament som binder seg til østrogenmottakere i brystkreftceller og blokkerer østrogenets mulighet til å stimulere.

Tamoxifen® gis kun til pasienter som har hormonfølsom brystkreft. Tamoxifen® kan gis til kvinner i alle aldre.

Hvordan foregår behandlingen?

Tamoxifen gis som en tablett, 20 mg daglig. Lengden på behandlingen bestemmes av legen.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Bivirkningene kan omfatte hetetokter, økt svetting, væskeansamlinger i kroppen, vektøkning og tynnere hårmanke.

Noen opplever lett kvalme/ubehag. Da kan det hjelpe og ta Tamoxifen® om kvelden.

I de fleste tilfeller vil menstruerende kvinner miste menstrasjonen eller oppleve uregelmessige menstruasjoner ved bruk av Tamoxifen®. Man kan likevel ikke regne dette som trygg prevensjon og man anbefaler derfor bruk av kondom, pessar eller kobberspiral.

Mange menstruerende kvinner opplever utflod fra skjeden og kløe i underlivet som følge av behandling med tamoxifen. En del kvinner som har passert overgangsalderen kan oppleve fortykkelse av livmoren. Dette er ufarlig. Det er ikke nødvendig med rutinemessig gynekologisk undersøkelse som direkte følge av at tamoxifen benyttes. Dersom det oppstår uventede blødninger eller blodig utflod, bør det gjennomføres underlivsundersøkelse hos gynekolog. Ta i så fall kontakt med lege. En sjelden gang kan blødningene være uttrykk for kreftutvikling i livmoren.

Svært sjeldent kan man utvikle blodpropp. Symptomene på blodpropp kan være rask utvikling av hevelse, smerter, rødme og varme i affisert ben eller arm. Man bør straks oppsøke fastlege eller legevakt dersom disse symptomer oppstår.

Tamoxifen® hindrer bentap i skjelettet hos kvinner som er forbi overgangsalder. Hos unge ser man derimot bentap.

Enkelte medikamenter kan føre til nedsatt effekt av Tamoxifen®. Diskuter dette med din lege.