Tilbake

Hudtransplantasjon ved kreft i huden

I situasjoner der mye hud må fjernes og det vil være vanskelig å lukke såret direkte, kan det være nødvendig å bruke et hudtransplantat for å dekke den oppståtte defekten. Hudtransplantat velges vanligvis dersom området som skal dekkes er stort, risikoen for tilbakefall anses som stor eller at pasientens allmenntilstand ikke tillater en operasjon med omfattende lapp-plastikk. Ved hudtransplantasjon flyttes hudvev fra et sted på kroppen til et annet, uten vevets blodtilførsel. Nye blodårer vokser fra mottakerområdet inn i transplantatet i løpet av få dager etter operasjonen.

Hudtranplantasjoner deles inn i fullhud- og delhudtransplantasjoner. Fullhudstransplantasjon benyttes gjerne når det er mindre defekter, der man stiller større kosmetiske og funksjonelle krav. Dette gjelder spesielt i tilfeller etter eksisjon av hudforandringer og hudsvulster i hode-halsregionen. Transplantatet omfatter hele lærhuden (dermis) og overhuden (epidermis). Delhudstransplantasjon benyttes ofte for større huddefekter og i de tilfeller der man ikke kan eller behøver å ta kosmetiske hensyn. Transplantatet omfatter overhuden og deler av lærhuden.

Beskrivelse av hudtransplantasjon

Inngrepet gjøre enten i i lokalbedøvelse eller narkose. Defekt hudområde som skal fjernes markeres, og det legges et snitt som følger omrisset. Vevet skjæres ut. Ved fullhudstransplantasjon frigjøres transplantatet (dermis og epidermis) fra underliggende fettvev og donorstedet (stedet der hudtransplantatet tas fra) sys igjen. Deretter festes transplantatet og det hele sys igjen med en fortløpende sutur rundt hele transplantatet. Ved delhudstranplantasjon fjernes hud i veldig tynne skiver (epidermis og deler av dermis), som deretter kjøres gjennom en "hullemaskin". Transplantatet øker dermed i størrelse, slik at et større sårområde kan dekkes. Transplantatet dekkes over huddefekten og stiftes eller sys fast, og overflødig transplantat klippes bort. Området dekkes med silikon- eller salvekompress som unngår å feste seg til transplantatet og kompresjonsbandasje for å holde det hele på plass. Eventuelt legges en VAC. Operert kroppsdel heves om mulig for å redusere hevelse og blødning etter operasjonen.

Ved fullhudstransplantasjon skal kompresjonsbandasjen sitte på urørt i cirka en uke. Ved delhudstransplantasjon kan kompresjonsbandasjen ligge urørt i en uke dersom mottaksstedet anses som rent. Dersom det er fare for infeksjon, bør kompresjonsbandasjen byttes og transplantatet inspiseres etter 2 til 3 dager. Eventuell VAC-bandasje skiftes/fjernes gjerne etter 3 til 5 dager alt ettersom hvordan det hele ser ut. Stingene fjernes etter 7 til 14 dager.

Hudtransplantet må beskyttes mot skader og bevegelse i 2 til 3 uker.  Øvelser/trening som kan føre til drag eller skade av tranplantetet må unngås i 3 til 4 uker.  Beskytte både transplantat og området hvor huden er hentet fra mot sol.

Her kan du se en video som viser hudtransplantasjon ved kreft i huden. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video