Lokalt tilbakefall uten spredning

Hva er lokalt tilbakefall?

Svært mange brystkreftpasienter får aldri sykdommen tilbake etter avsluttet behandling. Brystkreft kan imidlertid komme tilbake i det opererte brystet/på brystveggen eller i de nærliggende lymfekjertelområdene uten at det foreligger spredning til andre organer.

Brystkreft kan også spre seg videre i kroppen via blod og lymfe. Fjernspredning av brystkreft omtales i et eget dokument.

Hva er symptomer på lokalt tilbakefall?

Kul/knute som kan kjennes i brystet, på brystveggen (særlig rundt operasjonsarret) og/eller i armhulen/ved kravebenet/på halsen er vanlige tegn. Hvis du oppdager en slik forandring er det viktig at du sier fra til den lege som følger deg opp.

Hvis det tidligere er gjort brystbevarende kirurgi, kan lokale tilbakefall i brystet også oppdages gjennom mammografikontroll av det opererte brystet. En viktig hensikt med kontroller etter avsluttet brystkreftbehandling er nettopp å oppdage eventuelt lokalt tilbakefall.

Hvordan utredes lokalt tilbakefall?

Det tas alltid celleprøve og/eller vevsprøve av det suspekte området for å få sikkerhet for om sykdommen er kommet tilbake.

I tillegg er det aktuelt å gjøre følgende undersøkelser

  • Ultralyd/CT-undersøkelse av lever
  • Skjelettscintigrafi
  • Røntgenbilde av lungene
  • Blodprøver

Disse undersøkelsene gjøres for å utelukke spredning til andre organer. Om alle undersøkelser er nødvendig bestemmes i hvert enkelt tilfelle.

Hvordan behandles lokalt tilbakefall?

Avhengig av hvor det lokale tilbakefallet sitter og hvilken behandling som tidligere ble gjennomført (i forbindelse med oppdagelsen av kreftsykdommen) kan følgende behandling skisseres:

  • Kirurgisk fjerning av brystet (ved lokale tilbakefall i brystet etter tidligere gjennomført brystbevarende inngrep)
  • Kirurgisk fjerning av svulstområdet (ved lokale tilbakefall i brystveggen etter tidligere fjernelse av hele brystet). Dette suppleres ofte med strålebehandling i de tilfeller hvor strålebehandling ikke er gitt tidligere.
  • Direkte strålebehandling av brystveggen der hvor det ikke er mulig å gjennomføre kirurgisk fjerning (og hvor strålebehandling ikke er gitt tidligere).
  • Strålebehandling av nærliggende lymfekjertelområder (eventuelt med tillegg av brystveggen) der hvor det er tilbakefall i lymfekjertelområder (og hvor strålebehandling ikke er gitt tidligere)
  • Cellegiftbehandling eller hormonbehandling. I en del tilfeller kan det være aktuelt å gi cellegift eller hormonbehandling før det er aktuelt å gjennomføre lokal behandling enten i form av kirurgi eller strålebehandling. Behandlingen må da individualiseres og effekten overvåkes slik at planen blir best mulig tilpasset.