Proksimal humerus protese

Den mest vanlige måten å erstatte øvre del av overarmsbeinet på når dette er fjernet, er ved å sette inn en tumorprotese. På medisinsk språk sier man «proksimal humerus protese» fordi humerus er det latinske ordet for overarmsknokkel. Inngrepet gjøres i narkose. Det legges et snitt slik at man får god oversikt og tilgang. Først gjør man en kreftoperasjon og fjerner svulsten kirurgisk. Målet med kreftoperasjonen er å fjerne svulsten med fri margin, det vil si med god avstand til friskt vev. Deretter settes protesen inn.

Protesen er laget av en kombinasjon av metall (titan) og plast, og erstatter den øvre delen av overarmsbenet og skulderleddet. Størrelsen på protesen tilpasses lengden av knokkelen som er fjernet. Måten protesen festes på til gjenværende knokler er enten å bruke deler med overflate dekket av hydroksiappatit, et belegg som gjør at protesedelen gror fast i knokkelen, eller ved å bruke sement. Når man fjerner øvre del av overarmsbenet er det mest vanlig at man ikke gjør noen ting med skålen i skulderleddet. Protesen som settes inn erstatter kulen i skulderen med en kunstig kule laget av plast og metall, men pasienten beholder sin egen skulderskål som sitter på skulderbladet.

Under operasjonen må muskler og sener rundt skulderen og overarmen løsnes ut. Noe muskulatur eller nerver må kanskje fjernes for å oppnå tilstrekkelig margin ved kreftkirurgi. Dette kan variere i stor grad fra pasient til pasient. Ved samtale med ansvarlig kirurg får man detaljert individuell informasjon.

Pasienter får tett oppfølging fra fysioterapeut både før og etter operasjonen. 

Forventet funksjon

Skulderfunksjonen vil bli varig redusert etter denne type operasjon. Store muskler som stabiliserer og beveger skulderleddet festes til øvre del av overarmsbenet som fjernes under operasjon. Når man løsner muskulatur for å fjerne svulsten mister muskulaturen sin naturlige tilheftingen og dermed får suboptimale forhold for kraftytelse. Under operasjonen fester man muskulaturen tilbake til protesen med hjelp av et kunstig nett. Beinvev må gro godt fast rundt protesen og man må få tid til å trene opp muskulatur og sanseapparatet igjen. Det vil ta tid før muskulaturen klarer å overføre krefter til den kunstige delen av skulderen.

Det er forventet både redusert kraft og førlighet på den opererte siden, noe som vil være permanent. Nøyaktig hvordan funksjonen i skulderleddet blir kan man ikke konkludere med før det har gått opp mot et år etter operasjonen. Endelig skulderfunksjon er avhengig blant annet av omfanget av det kirurgiske inngrepet og pasientenes egen innsats i rehabiliteringsprosessen.