Ortopedisk operasjon

Du blir lagt inn på sykehuset dagen før operasjonen. Blodprøver og røntgen av lungene taes umiddelbart etter at du er kommet. EKG taes av alle over 60 år. Hvis du tidligere har gjennomgått hjerteinfarkt, hjerneslag eller har en lungesykdom kommer en spesialist i indremedisin for å undersøke deg. Dette på grunn av narkosen du vil få under operasjonen.

I løpet av kort tid vil du få en samtale med sykepleier og lege/legestudent som lager et innkomstnotat til din journal.

Sykepleier orienterer deg om forberedelser til operasjonen. I løpet av dagen/ettermiddagen får du en samtale med anestesilege/anestesisykepleier som informerer om narkosen eller annen bedøvelsesform. Kirurgen vil informere deg om selve operasjonen. Din nærmeste pårørende er velkommen til å være med på samtalene, men dette velger du selv.

Dersom du skal opereres i mage/bekkenregionen er det nødvendig å tømme tarmen. Dette gjøres for å forebygge mageknip og obstipasjon etter operasjonen. Stor tømming starter dagen før operasjonen. Du spiser lett frokost til morgenen, resten av dagen er det flytende kost pluss avføringsmidler. Skal du ha en liten tømming får du et lite klyster kvelden før operasjonen.

Kvelden før operasjonen

Magesekken må være tom når du få narkose. Du må derfor ikke spise fast føde eller røyke de siste 6 timene før operasjonen. Imidlertid kan du drikke vann og klare væsker som te, svart kaffe, brus og saft fram til to timer før du skal opereres. Pastiller, drops og tyggegummi er ikke tillatt de siste 2 timene før narkosen. Har du diabetes følger du eget opplegg.

Hårvekst i operasjonsområdet barberes vekk. Du må ta en dusj og bruke Hibiscrub, såpe som dreper bakterier. Etter dusjen legger du deg i ren seng. Ha med innesko/tøfler. Du får ikke gå barbeint på gulvet. Husk god håndhygiene. Risikoen for å få infeksjon er minst når kroppen er ren. Når du legger deg til å sove får du en sovetablett

Operasjonsdagen

Operasjonsdagen måles temperaturen, du dusjer med Hibiscrub såpe og legger deg i ren seng.  Du får samme beroligende medikament som kvelden før samt et smertestillende medikament som en forberedelse til narkosen, og kjøres ned til operasjonsavdelingen i seng. Noen ganger må du vente til litt utpå formiddagen før du kommer ned. Vi vil da henge opp intravenøs væske i påvente av operasjonen.                                                                                                        

Operasjonen foregår i full narkose, eller annen form for bedøvelse. Du kan avtale med anestesilegen om du selv har noen ønsker for bedøvelsen. Du vil ikke kjenne smerter under inngrepet. Du vekkes av narkosen inne på operasjonsstua.

Forebygging av blodpropp

De fleste som skal opereres får blodfortynnende middel via injeksjon. Den første injeksjonen gis i forbindelse med operasjonen. Deretter får du daglig injeksjon fram til du er i aktivitet igjen.

Smerter

Vi legger stor vekt på smertelindring etter operasjonen. Smertestillende medisin kan en få via innlagt kateter (tynt rør) som ligger an mot nerver i ryggkanalen, og vi kan gi lokalbedøvelsesmidler via kateteret. Ellers kan du få sprøyter eller tabletter. Det er viktig at du gir beskjed hvis du har smerter etter operasjonen.

Kvalme

I noen få tilfeller kan en merke kvalme etter narkosen. Ved  kvalme får du kvalmestillende medisin.

Intensiv/postoperativ/intermediærpost (overvåkningsstue)

Etter operasjonen kan du trenge behandling/overvåkning i en av disse enhetene før du kan komme tilbake på vanlig sengepost.

Når du er tilbake på sengeposten vil personalet sørge for at du mobiliseres så fort tilstanden din tillater det. Kirurg, sykepleier og fysioterapeut samarbeider med deg i å lage et opplegg for opptrening og rehabilitering.

Utskriving

Du utskrives når tilstanden tillater det. Du vil før utskriving få en samtale med kirurgen om operasjonen, og det vil bli lagt en plan for videre rehabilitering. Det blir gjort avtale om kontroller, fjerning av sting og andre praktiske ting. Ofte vil ikke vevsprøven som ble tatt under operasjonen være ferdig analysert ved utreise og du vil få avtale om svar på denne via telefon. Pasienter som har fått cellegift før operasjonen skal som regel ha cellegift etter operasjonen, og blir ofte flyttet direkte til annen sengepost.

Poliklinikk

Mange vil være undersøkt på poliklinikken før operasjon, og alle som er operert for en kreftsykdom vil få tilbud om et strukturert kontrollopplegg. Hensikten med kontrollene er å oppdage tilbakefall i en tidlig fase.