Oppfølging ved kreft i svelg

Behandling av kreft i svelget kan gi store konsekvenser for pasientens talefunksjon og ernæring. For å redusere belastningene og avdekke bivirkninger er det viktig med god oppfølging.

Oppfølging er også avgjørende for å oppdage og behandle eventuelle tilbakefall tidligst mulig. Kun 15 % av tilbakefallene kommer senere enn 3 år etter avsluttet behandling.

Pasientene bør følges i 5 år. Det første året går pasienten til kontroll  3 til 4 ganger. De to neste årene kontrolleres pasienten 2 til 3 ganger årlig. Fjerde og femte år er det legekontroll 1 til 2 ganger årlig. Oppfølging det første året bør skje ved behandlende avdeling, senere hos fastlege eller ved lokalsykehus.

Ved kontroll utfører legen en fullstendig klinisk undersøkelse med relevante endoskopiske undersøkelser, samt ultralydundersøkelse av hals. Eventuelt tas røntgen toraks.

I de tilfellene hvor skjoldbruskkjertelen har vært i strålefeltet bør funksjon av skjoldbruskkjertelhormoner i blod (T4 og TSH) måles en gang i året.

Følger av behandling

Behandlingen kan gi bivirkninger i varierende grad.

Pasienter som har gjennomgått strålebehandling kan få kroniske bivirkninger i form av:

  • nedsatt spyttkjertelfunksjon
  • munntørrhet på grunn av nedsatt spyttsekresjon
  • smaksforstyrrelser
  • svelgebesvær
  • tannråte
  • betennelse i vevet som omgir tennene
  • vevsdød i benvev
  • kjevesperre