På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved kreft i svelg

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette epiteliale svulster i svelget. Klassifiseringen viser hvor utbredt sykdommen er på det tidspunkt den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

Bildeserie av stadieinndeling

T-klassifikasjon

T- klassifikasjon representerer primærsvulstens omfang.

 • T1 – små svulster ≤ 2 cm i største diameter 
 • T2 – svulster på 2–4 cm i største diameter
 • T3–4 – omfattende svulster med innvekst i naboorgan, skjelettmuskulatur, skjelett eller hud.

Nesesvelg

Tumorer i nesesvelg har sin egen T-klassifikasjon.

 • T1 – små svulster begrenset til nesesvelg
 • T2a – ingen utbredelse utenfor svelget (parapharyngealt)
 • T2b – utbredelse utenfor svelget
 • T3 – infiltrasjon i ben og/eller bihuler
 • T4 – innvekst i kraniet og/eller infiltrasjon av hjernenerver, strupedel, øyehule og tyggemuskulatur

N-klassifikasjon

N-klassifikasjon representerer spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuter på halsen målt i største diameter.

 

 • N0 – ingen spredning til lymfeknuter
 • N1 – spredning til lymfeknuter på samme side ≤ 3 cm 
 • N2
  • a – spredning til lymfeknute på samme side > 3 cm ≤ 6 cm
  • b – spredning til flere lymfeknuter på samme side ≤ 6 cm
  • c – spredning til lymfeknuter på motsatt side ≤ 6 cm
 • N3 – lymfeknutemetastaser  > 6 cm   

M-klassifikasjon

M-klassifikasjon representerer fjernspredning

 • M0 – ingen fjernspredning
 • M1 – fjernspredning
TNM-klassifikasjon

Spredningsveier

Svulsten vokser ofte tidlig inn i naboorganer og i bein og brusk. Utbredelsen styres av kroppens oppbygging i regionen.

10–15 % har spredning via lymfeåresystemet på diagnosetidspunktet.

Fjernspredning forekommer relativt sjeldent på diagnosetidspunktet (cirka 2 %). I de tilfellene det oppstår skjer det vanligvis til lunger. Dette er som regel kontraindikasjon for behandling.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil