Årsaker til kreft i nese og bihuler

  • HPV (Humant papillomavirus) 
  • Yrkeseksposisjon for nikkel øker risikoen for utvikling av plateepitelkarsinom
  • Yrkeseksposisjon for trestøv fra harde tresorter og støv fra lærvarer øker risikoen for adenokarsinom.

Tobakk er en mulig årsaksfaktor. Hvorvidt snus er kreftfremkallende er ikke tilstrekkelig dokumentert.