Årsaker til kreft i munnhule

  • Tobakk og alkohol er de viktigste årsakene og har sannsynligvis en samvirkende effekt. Snus som risikofaktor er ikke tilstrekkelig dokumentert.
  • HVP (Humant papillomavirus)
  • Dårlig munnhygiene og tannstatus

Tygging av blad fra betelnøttplanten er i utstrakt bruk et stimulerende middel i India og deler av Pakistan. Kombinasjonen av betelnøttblad og tobakk har en meget potent kreftfremkallende effekt og er årsak til en vesentlig del av munnhulekreft i deler av Asia. Denne blandingen, '' pan'' brukes i liten grad i Norge.

Det er ingen holdepunkter for familiær risiko for plateepitelkarsinomer i strupen.