Utredning ved trofoblastsykdom

Ved utredning av trofoblastsykdom må pasienten gjennomgå kliniske- og  bildediagnostiske undersøkelser.

Er det mistanke om spredning skal det ikke tas vevsprøve av lesjonene på grunn av blødningsfare. Ved flere metastaser til lungene hos kvinner i fruktbar alder må man alltid tenke på muligheten av trofoblastsykdom. Vevsprøve av lungene kan utløse en fatal blødning hos disse pasientene.

Ved utredning av trofoblastsykdom finner en ofte forstørret livmor og forstørrede eggstokker på begge sider. Andre funn er overstimulering av eggstokker (ovarial hyperstimulering). Denne tIlstanden kan medføre væske i bukhulen (ascites) og pleuravæske. Makroskopiske blærer kan finnes i abortmateriale.

    Kliniske undersøkelser

    • Blodprøver med måling av hCG
    • Gynekologisk undersøkelse med palpasjon og ultralyd ved blæredannelser i livmor. 

    Bildediagnostikk

    (Analyse av vevsprøver ligger under behandling.)