Oppfølging ved trofoblastsykdom

Oppfølging etter utskrapning av livmor

Etter utskraping av mola kontrolleres hCG i blodet hver annen uke inntil vedien er mindre enn 1 IE/L ved tre gjentatte målinger. Deretter kontrolleres hCG månedlig i 6 måneder.

Som prevensjon anbefales p-piller i hele oppfølgingsperioden etter at hCG er normalisert (mindre enn 1IE/L). Spiral og barrieremetode kan anvendes, eventuelt sterilisering.

Oppfølging ved cellegiftbehandling

Ved trofoblastsykdom kontrolleres hCG før oppstart og ved hver kur. Etter cellegiftbehandling kontrolleres hCG i blodet ukentlig de 3 første måneder etter behandling, så annen hver uke fra 3. til 6. måned. Deretter månedlig fra 6. til 12. måned.

Lavrisikopasienter avslutter kontroller etter ett år. Pasienten anbefales sikker prevensjon i ett år etter første normale hCG (mindre enn 1IE/L).

Høyrisikopasienter kontrollerer hCG som beskrevet overfor i 12 måneder, deretter hver 3. måned i ytterligere 12 måneder. Pasienten anbefales sikker prevensjon i 24 måneder etter første normale hCG.

Pasienter med placenta-site-trofoblasttumorer kontrollerer hCG som beskrevet overfor i de første 2 år, så hver sjette måned i 5-10 år. Deretter følger i prinsippet livslang kontroll årlig på grunn av risiko for sent tilbakefall.

Graviditet etter trofoblastsykdom

Pasienter med normal hCG 8 uker etter utskraping av livmor frarådes å bli gravide i løpet av de første 6 måneder.

Pasienter med forhøyet hCG 8 uker etter utskraping frarådes å bli gravide i løpet av de første 12 måneder.

Graviditet i kontrollperioden forløper oftest normalt. Det er viktig at pasienten blir kontrollert med gjentatte hCG-målinger og tidlig ultralyd for å utelukke eventuell ny mola. Fornyet trofoblastsykdom ved neste graviditet er sjelden, men kan forekomme. Ved graviditet etter gjennomgått trofoblastsykdom bør det foretas ultralydundersøkelse av skjeden tidlig i graviditeten. Etter fødselen bør morkaken inspiseres nøye og sendes til histologisk undersøkelse.

Komplikasjoner relatert til behandling

  • Perforasjon av livmor ved utskraping/vevsprøve
  • Utilstrekkelig eller nedsatt åndedrett ved behandlingsstart hos pasient med uttalt spredning til lunger
  • Hjerneblødning ved behandlingsstart hos pasient med spredning til hjerne
  • Nyrepåvirkning, leverpåvirkning og/eller nevrologiske bivirkninger på grunn av methotrexat