På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Utredning ved kreft i kjønnslepper

Ved utredning av kreft i kjønnslepper må pasienten gjennomgå klinisk undersøkelse, bildediagnostiske undersøkelser og vevsprøvetaking. Hensikten med de ulike undersøkelsene er å anslå svulstens celletype, utbredelse og eventuell forekomst av spredning for å kunne bestemme videre behandling.

Klinisk undersøkelse

Som basis for videre utredning gjør legen gynekologisk med inspeksjon av området og palpasjon av lymfeknuter i lysken. Videre utføres kolposkopi av kjønnslepper, skjede og livmorhals. Det tas celleprøve fra livmorhals og vevsprøver av mistenkelige lesjoner i kjønnsleppene.

Bildediagnostikk

  Analyser av celle- og vevsprøver

  Analyse av celle- og vevsprøver sendes til cytologisk/histologisk analyse. Analysene kan være avgjørende for hvilken behandling pasienten får.

  Godartete svulster

  Kjønnsvorter (Condyloma  Accuminatum) er hyppig. De kan variere i størrelse fra få millimeter til flere cm store svulster (de kalles da kjempekondylom). Store kondylomer bør fjernes kirurgisk for å utelukke varianter av høyt differensiert plateepitelkarsinom.

  Godartete svulster kan utgå fra hudadnexstrukturer og bløtvev (lipom, fibroepitelial polypp, leiomyom, granulærcelletumor, cellerikt angiofibrom, og angiomyofibrom). Aggressivt angioangiomyxom har aggressivt forløp med stor risiko for tilbakefall. Pasienter med slike sulster må henvise til spesialavdeling med kompetanse i behandling av slike sjeldne tilstander uten forutgående kirurgisk inngrep ved lokalsykehuset.

  Forstadier

  Plateepitelkarsinomer i vulva utvikles via forstadier som kalles vulva intraepitelial neoplasi (VIN). Det finnes to typer som behandles forskjellig og har forskjellig etiologi.

  Ondartete svulster

  85 % av ondartet svulster i kjønnslepper er plateepitelkarsinom. Dette karsinomet er ofte høyt differensiert og keratiniserende. Andre mindre vanlige typer av epiteliale karsinomer er Pagets sykdom og adenokarsinom utgått fra Bartholinske kjertler.

  Ondartet føflekk utgjør 10 % av tilfellene kreft i kjønnslepper.

  Resektat av ytre kvinnelige kjønnsorgan med sårdannende tumor Lysmikroskopi av tumoren fra bildet til venstre. Dette er et infilterende plateepitelkarsinom.
  Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
  Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
  Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil