Strålebehandling ved tilbakefall ved kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

Strålebehandling gis ved avgrensede tilbakefall ved kreft i ytre kjønnsorgan. Målet er å helbrede sykdommen eller gi lindrende behandling.

Pasienter som får lokale eller regionale tilbakefall etter tidligere operasjon for kreft i ytre kjønnsorgan kan i mange tilfeller helbredes med radikal strålebehandling. Strålebehandling vil være førstevalg hvis det ikke er gitt strålebehandling tidligere, men kirugi bør alltid overveies.

Ved små, enkeltstående spredningssvulster vil det først bli vurdert om disse kan fjernes kirurgisk, før eventuelt etterfølgende strålebehandling.

Ved spredning til hjernen med 1 til maksimalt 3 spredningssvulster (ikke for store), er bestråling av deler av hjernen med stereotaktisk strålebehandling aktuelt. Ved en enkelt hjernemetastase kan kirurgi være aktuelt. Flere eller store hjernemetastaser behandles med stråling mot hele hjernen. 

Behandlingen må tilpasses hver enkelt pasient. Behandling med sikte på lokal svulstkontroll kan være aktuelt, selv om det kan være risiko for spredning til andre regioner som man ikke har kunnet påvise med vanlige undersøkelsesmetoder. Stråledose og behandlingsområde avpasses i lys av risikograd og tidsperspektiv.

Hvilken behandling gis?

Vanligst gis 64 til 70 Gy til svulsten. Boost til høyere totaldose kan vurderes til små områder. 

  • Det gis 1,8 - 2 Gy per enkeltbehandling med 3–4 strålefelt mot svulsten.
  • Antall behandlinger vil avhenge av totaldosen.
  • Eventuelt gis cellegift (cisplatin) 1 dag i uken under hele behandlingsperioden, til sammen 6 kurer. Det gjøres individuell vurdering.

CT-doseplanlagt utvendig strålebehandling kan kombineres med innvendig strålebehandling (brakchybehandling), som en del av boost mot svulsten. Brakybehandling gis vanligvis etter fullført utvendig strålebehandling.

Hvordan forbereder du deg?

En halv time før du har time til strålebehandling skal du ha tømt blæren og drukket to glass vann. Dette skal du gjøre hver gang du skal til strålebehandling for å ha tilnærmet likt blærevolum hver gang.

Hvordan foregår behandlingen?

Hvor lenge varer behandlingen?

Strålebehandlingen varer som regel fra 15 til 20 minutter.

Hvilke bivirkninger kan oppstå på grunn av strålebehandlingen?

Den viktigste bivirkningen er reaksjon fra huden i ytre kvinnelige kjønnsorgan. Strålefeltet kan også omfatte nedre del av endetarmen, skjede og blære.

Strålebehandling kan medføre:

  • Betennelse i huden i ytre kvinnelige kjønnsorgan forekommer ofte i løpet av behandlingen.
  • Diaré og magesmerter
  • Kvalme, som kan bli forsterket med cellegiftbehandling
  • Trøtthet
  • Irritasjon av slimhinnen i urinblæren. Dette medfører plager som kan minne om urinveisinfeksjon, med hyppig vannlating, svie, smerter og småblødninger.