Kirurgisk behandling av kreft i kjønnslepper

Kirurgi ved stadium 1a

Ved stadium 1a gjøres en lokal eksisjon med god margin til friskt vev, med tumorfri kant på minst 2 cm. Det foretas ikke fjerning av lymfeknuter.

Kirurgi ved stadium større enn 1a

Ved stadium større enn 1a individualiseres behandlingen avhengig av størrelse på primærtumor, lokalisasjon av tumor og om det er spredning eller ikke til lymfeknuter.

Vurderinger før operasjon

  • Ved tumor i kjønnslepper med normalt huddekke, må kreft i Bartholins kjertel eller sarkom vurderes.
  • Ved mistanke om cyste i Bartholins kjertel må cystedannelse vurderes ved ultralyd, før det foretas kirurgi.
  • Ved solid tumor skal pasienten henvises til gynekologisk kreftsenter, uten at det blir utført kirurgisk inngrep på lokalsykehus.
  • I tilfelle av sarkom, er korrekt utført primærkirurgi av stor betydning for sluttresultat og overlevelse.
Les mer om vurderinger før operasjon

Fjerning av lymfeknuter

Konvensjonell behandling

Ved lateralt lokalisert svulst i stadium Ib tilbys fjerning av lyskelymfeknuter på samme side som modersvulsten (ipsilateral lyskeoperasjon). Ved spredning til lymfeknuter på samme side som modersvulsten gjøres også en fjerning av lyskelymfeknuter på motsatt side av modersvulsten. (kontralateral lyskeoperasjon).

Ved medialt lokalisert tumor (klitoris, perineum, fremre indre kjønnslepper) tilbys beggesidig lymfeknutetoalett i lyskene.  

Vaktpostlymfeknute-teknikk

Vaktpostlymfeknute-teknikk (sentinel node-teknikk) påviser eventuell spredning til lymfeknuter i lysken ved kreft i kjønnslepper, på et tidlig stadium. Det finnes en første lymfeknute (vaktpostlymfeknute) som drenerer lymfen fra et bestemt område, og status til denne lymfeknuten reflekterer status for de andre lymfeknuter som drenerer fra samme område. Vaktpostlymfeknuten er dermed den første lymfeknuten som tar imot kreftceller fra modertumor. Hvis vaktpostlymfeknuten ikke inneholder tumorceller, vil de øvrige lymfeknutene i lysken med stor sannsynlighet være fri for spredning.

Tilleggsbehandling (adjuvant)

  • Ved to eller flere lymfeknutemetastaser, ved stor lymfeknutemetastase over 2 cm eller med vekst i vevet omkring lymfeknutene, gis utvendig strålebehandling med samtidig cellegiftbehandling, mot lymfeknutestasjoner i lysken.
  • Hvis avstand fra tumor til reseksjonskant er mindre enn 8 mm på operasjonspreparat, gis adjuvant strålebehandling mot operasjonsfeltet.