Kreft i kjønnslepper

Kreft i kjønnslepper er en sjelden sykdom. Årlig rammes cirka 80 kvinner i Norge. Det dreier seg om flere ulike typer, undergrupper og utviklingsstadier. Samme sykdom arter seg forskjellig fra pasient til pasient, og krever et individuelt behandlingsopplegg.

Kreft i kjønnlepper er delt inn i 4 stadier (utbredelse):

  • Stadium I: Svulsten er mindre eller lik 2 cm og er kun lokalisert til kjønnsleppene.
  • Stadium II: Svulst av enhver størrelse som har spredt seg til nedre del av skjeden eller til urinrøret, men ikke til lymfeknuter i lyskene.
  • Stadium III: Som stadium II, men med spredning til lymfeknuter i lysken.
  • Stadium IV: Svulsten vokser høyt opp i uinrøret eller i skjeden eller inn i endetarmesveggen, eller har spredt seg videre utover i kroppen.

Hvilke symptomer har sykdommen?

De vanligste symptomene er:

  • kløe, svie, sårhet, smerte
  • blødning 
  • svulst

Hva forårsaker sykdommen?

Kreft i kjønnslepper er en sykdom som fortrinnsvis opptrer hos eldre kvinner med en hudsykdom i kjønnsleppene som kalles Lichen sclerosus.

Denne type kreft kan også opptre hos yngre kvinner, men er da relatert til infeksjon med HPV virus.

Hvordan stilles diagnosen?

Gynekologisk undersøkelse gjennomføres i lett narkose med vurdering av svulstens størrelse. Lymfeknuter i lysken undersøkes også. Det blir tatt en vevsprøve (biopsi) av svulsten, og det blir tatt en celleprøve fra livmorhalsen. Videre gjøres kolposkopi. Dette er en grundig undersøkelse av slimhinnene i de ytre kjønnsorganene, utført ved hjelp av optisk instrument. 

Tilleggsundersøkelser:

  • CT eller MR av magen og bekkenet. 
  • Røntgen av lungene.

Disse undersøkelsene gjøres for å kartlegge sykdomsutbredelse før en bestemmer behandlingen.

Hvordan behandles sykdommen?

Etter at du er ferdig utredet for din sykdom vil du bli informert av lege om hvilken behandling du skal få.

Kirurgi

Som regel vil operativ behandling være den mest aktuelle behandlingsformen. Inngrepets størrelse vil avhenge av hvor stor svulsten er og hvor den er lokalisert. I de fleste tilfeller vil man i tillegg fjerne lymfeknuter i en eller begge lysker. Oftest blir vaktpostlymfeknuteteknikken anvendt, der man bare fjerner en enkelt lymfeknute i hver lyske.

Strålebehandling

Strålebehandling kan benyttes i de fleste tilfeller hvor operasjon av en eller annen grunn er frarådet. Dessuten kan strålebehandling være aktuelt hvis det er spredning til lymfeknuter i lyskene.

Cellegift

Cellegift (kjemoterapi, cytostatika) kan være aktuelt i tillegg til kirurgi og strålebehandling. Denne behandlingsmetoden brukes sjelden ved kreft i kjønnslepper.

Hvordan er forløpet?

Sykdomsforløpet vil avhenge av hvor utbredt sykdommen er. Hos mange oppdages sykdommen tidlig og gir gode muligheter for helbredelse. Operasjon er den viktigste behandlingsformen og for mange er dette nok.