Overlevelse ved kreft i kjønnslepper

De to viktigste faktorene for overlevelse, er tumorstørrelse og forekomst av metastaser til lymfeknuter. Faktorene inngår i stadiebestemmelsen.

 

 

5-års relativ overlevelse for kvinner med kreft i ytre kjønnsorganer, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020. 
Kilde: Kreftregisteret