Oppfølging ved kreft i bukspyttkjertel

Oppfølgingen skal tilpasses den enkelte pasient ut i fra sykdomsutviklingen.

Etter et kirurgisk inngrep får pasienten tilbud om samtale med kirurg når svaret på den histologiske undersøkelsen foreligger. Videre kontroll gjøres cirka hver 3.–4. måned hos fastlege. Det bør gjøres klinisk undersøkelse og tas blodprøver, inklusivt fastende blodsukker og eventuelt vitamin B12   etter klassisk Whippels operasjon hvor det er gjort en distal ventrikkelreseksjon. Vitamin B12   gis vanligvis som injeksjon i muskelen. Utilstrekkelig fordøyelse på grunn av mangel på fordøyelsesenzymer etter fjerning av bukspyttkjertelen behandles med tilførsel av bukspyttkjertelenzymer i tablettform. Det er økt risiko for å utvikle diabetes etter å ha fjernet deler av bukspyttkjertele

Hvis hele bukspyttkjertelen fjernes (total pankreatektomi) vil pasienten få diabetes og trenge tilskudd av insulin. Pasienten skal da kontrolleres av spesialist på diabetes og diabetesbehandling (diabetolog/endokrinolog), fordi det er høy risiko for overdosering av insulin. Blodsukker skal holdes noe høyere enn hos andre diabetikere. Ved forverring av problem med blodsukkerregulering skal det mistenkes tilbakefall, dersom det ikke foreligger infeksjon.

Supplerende behandlig gjennomføres og følges opp ved lokalsykehus.

Pasienter som ikke kan opereres henvises lokalsykehuset for eventuelt lindrende cellegiftbehandling og oppfølging.