Strålebehandling ved kreft i bukspyttkjertel

I henhold til Norsk Gastrointestinal Cancergruppes (NGICG) retningslinjer anbefales det at pasienten ikke får supplerende strålebehandling, verken i kombinasjon med cellegift eller alene.

Dette gjelder også for pasienter som etter operasjon får påvist spredning til lymfeknuter i området, eller der analyse av operasjonspreparatet viser manglende tumorfrie kanter til friskt vev.