På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Symptomer ved kreft i bukspyttkjertel

Vanlige symptomer:

 • Den klassiske presentasjonsformen for kreft i bukspyttkjertelen er "stille ikterus", det vil si at pasienten utvikler gulsott uten at det ledsages av andre symtomer, som for eksempel smerter. Gulsott er første symptom hos omtrent halvparten av pasientene med kreft i bukspyttkjertelhodet.
 • I tillegg til gulsott er det også vanlig at pasientene har moderate magesmerter, gjerne lokalisert sentralt i buken. Hvis smertene stråler gjennom til ryggen, gir det mistanke om at svulsten allerede kan ha infiltrert nervenettverket utenfor kjertelen. Smerte er et vanlig symptom som fører pasienten til legen (50–60%). Smerten kan oppleves som tretthet i ryggen som forverres når pasienten ligger på rygg. Å sitte lett fremoverbøyd kan lindre smerten.
 • Ufrivillig vekttap bør føre tankene til bukspyttkjertelkreft, spesielt om det forekommer sammen med tretthet og nytilkommet ubehag i buken eller ryggsmerter. Nesten alle pasienter har ved diagnosetidspunktet gått ned minst 2–5 kg i vekt, og mer enn 10 kg vekttap er ikke uvanlig.

Andre symptomer:

 • Nyoppdaget diabetes kan være et varselsignal, særlig hvis det ses i forbindelse med ufrivillig vekttap eller smerte hos middelaldrende personer. Cirka 20% har nylig utviklet diabetes. Sammenhengen mellom kreft i bukspyttkjertelen og diabetes er uavklart.
 • Forstyrrelse i tømmingen, med oppsamling av innhold i magesekken (ventrikkelretensjon) kan være et tidlig symtom ved svulster i bukspyttkjertelhodet som klemmer på tolvfingertarmen.
 • Kreft bør overveies hos pasienter som får diagnosen akutt bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt) uten samtidig å ha kjente utløsende faktorer.
 • Endokrine svulster har debutsymptomer som avviker fra det som er vanlig ved adenokarsinomer i bukspyttkjertelen. Symptomer ved de funksjonelle (hormonproduserende) svulster, er avhengig av hvilke hormoner som svulsten skiller ut. For eksempel vil:
  • insulinomer forårsake episoder med lavt blodsukker (hypoglycemi)
  • gastrinomer kunne debutere som symptomer på magesår på grunn av forhøyet gastrin

Svulster i kropp og hale gir færre tidlige symptomer, og blir som regel diagnostisert sent i forløpet. Svulsten er derfor ofte større og mer avansert på diagnosetidspunktet. Ascites kan være tegn på langtkommen, omfattende sykdom.

Differensialdiagnoser

Andre sykdommer kan gi lignende symptomer som ved kreft i bukspyttkjertel.

 • Kronisk bukspyttkjertelbetennelse er den klinisk viktigste differensialdiagnosen, men selv ikke ved åpen kirurgi (laparotomi) kan man alltid skille kreft fra bukspyttkjertelbetennelse. Om man ikke kan utelukke kreft, og pasienten er mulig å operere, bør pasienten utredes og behandles som om det foreligger kreft.
 • Kreft i papilla Vateri, i tolvfingertarmen nær papillen og distal gallegangskreft (i bukspyttkjertelhodet) har symptomer som er tilnærmet likt det som ses kreft utgått fra bukspyttganger i bukspyttkjertelhodet. Å skille disse ulike tumorformene i dette området er svært vanskelig, både før og under operasjon. Den kirurgiske behandlingen er imidlertid lik uansett svulstens utgangspunkt. Den endelige diagnosen fås først ved den histologiske undersøkelsen av operasjonspreparatet.
 • Metastaser fra andre svulster til bukspyttkjertelhodet, kan iblant være vanskelige å skille fra svulster utgått fra bukspyttkjertelen. Det kan for eksempel dreie seg om spredning fra svulster i nyrer, bryst, tykktarm og magesekk, samt ondartet føflekksvulst. I visse tilfeller kan radikal reseksjon gi helbredelse eller lang tids residivfrihet, og i enkelte tilfeller kan supplerende kreftbehandling gi forlenget overlevelse og lang tids symptomfrihet.
 • Lymfom i bukspyttkjertelen forekommer sjelden.
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil