På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved kreft i bukspyttkjertel

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette kreft i bukspyttkjertelen og klassifisere hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten, "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter og "M" (metastaser) uttrykker om det er fjernspredning ved diagnosetidspunkt. TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering (TNM) og den patologiske klassifisering (pTNM).

Klassifiseringen gjelder kun adenokarsinom i eksokrint vev i bukspyttkjertelen.

Bildeeksempler

Primærsvulst patologisk klassifisering (T)

 • pTX   Primærsvulst kan ikke vurderes
 • pT0   Ikke erkjent primærsvulst
 • pTis  Karsinom in situ
 • pT1   Svulsten er begrenset til bukspyttkjertelen, 2 cm eller mindre i størrelse.
 • pT2   Svulsten er begrenset til bukspyttkjertelen, over 2 cm i størrelse.
 • pT3   Svulsten brer seg utenfor bukspyttkjertelen, uten å involvere cøliacus-aksen eller arteria superior mesenteria (grener som går ut fra hovedpulsåren i buken).
 • pT4   Svulsten infiltrerer truncus cøliacus eller arteria superior mesenteria.

Spredning til lymfeknuter (N)

 • pNX   Nærliggense (regionale) lymfeknuter kan ikke vurderes
 • pN0   Ingen spredning til nærliggende lymfeknuter 
 • pN1   Spredning til nærliggende lymfeknuter

Fjernspredning (M)

 • pMX    Fjernspredning kan ikke vurderes
 • pM0    Ingen fjernspredning
 • pM1    Fjernspredning
Les om TNM-klassifikasjon

Spredningsveier

Adenokarsinomer i bukspyttkjertelen er en aggressiv kreftform som sprer seg tidlig. Spredningen kan skje både via blod- og lymfesystem.

På diagnosetidspunktet er det ofte spredning til lever, men sjelden til lunge.

Spredning til skjelett er sjelden.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil