Overlevelse ved kreft i bukspyttkjertel

Overlevelsen for bukspyttkjertelkreft er avhengig av hvilket stadium sykdommen befinner seg i når den blir oppdaget, og om kreften har spredd seg til andre organer.

Fordi kreft i bukspyttkjertelen gir få symptomer, er det ofte spredning til andre organer ved diagnosetidspunktet. Dette gjør at dødeligheten ved denne krefttypen er høy og sykdommen er blant de 4 vanligste årsaker til kreftdødelighet i Norge.

Det har skjedd relativt lite med hensyn til prognose for denne krefttypen, både på grunn av at det ofte foreligger spredning på diagnosetidspunktet, men også fordi effeken av tilgjengelig cellegift er begrenset. For de relativt få pasientene (<15-20%) som kan opereres med den hensikt å bli kurert, er prognosen bedret.

 

5 års relativ overlevelse for menn med kreft i bukspyttkjertel, i prosent etter diagnoseperiode 1983–2022.
Kilde: Kreftregisteret

 

 

5 års relativ overlevelse for kvinner med kreft i bukspyttkjertel, i prosent etter diagnoseperiode 1983–2022.
Kilde: Kreftregisteret