Overlevelse ved kreft i bukspyttkjertel

Etter at diagnosen er stilt, er median overlevelse cirka 6 måneder, men kortere ved samtidig spredning til lever. Median overlevelse hos opererte pasienter er høyere, 15-20 måneder. 

I Norge og øvrige vestlige verden er den totale femårsoverlevelsen oftest under 5 %.

Det understrekes at kreft i nærliggende organer, distale gallegang, papilla Vateri og tolvfingertarmen, oftere kan opereres helbredende og har betydelig bedre prognose.

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med kreft i bukspyttkjertel, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.
Kilde: Kreftregisteret