Kirurgisk fjerning av sarkom på bakre bukvegg

Kirurgi er den eneste helbredende behandlingen av sarkom på bakre bukvegg. Forutsetningen er fullstendig fjerning av svulsten med frie marginer, det vil si tilstrekkelig avstand til friskt vev. Et vellykket inngrep er avhengig av god planlegging i forkant. Inngrepet utføres med både helbredende og lindrende siktemål.

Sarkomer på bakre bukvegg oppdages ofte sent og er derfor ofte store på diagnosetidspunktet. På grunn av dette er svulster ofte nærliggende til en rekke organer og strukturer. For å oppnå målet om å fjerne svulsten med tumorfrie marginer, må den ofte fjernes sammen med naboorganer.

Sarkomer på bakre bukvegg kan tidvis være nærliggende eller ha sitt utgangspunkt i livsviktige blodkar som hulvenen (vena cava) og den nedadstigende livpulsåren (aorta). Mulighetene for kirurgisk fjerning av viktige strukturer og/eller organer avgjør om operasjonen kan gjennomføres med vellykket resultat.

  Beskrivelse av operasjonen

  Før fjerning av sarkom på bakre bukvegg, legges et tynt plastkateter inn i ryggen (epiduralkateter) for smertebehandling etter operasjonen. Pasienten får innlagt blærekateter, bortsett fra ved helt kortvarige inngrep. Operasjonen utføres i narkose. Leie avhenger av hvor snittet legges. Midtlinjesnitt foretrekkes. Noen ganger utvides snittet til enten lysken eller at brystkassen åpnes for best mulig oversikt og tilgang.

  Svulsten må fjernes med hel pseudokapsel for å oppnå svulstfrie marginer og unngå søl. Dette kan bare oppnås ved forsiktig disseksjon innenfor det normale vevet rundt alle sider av svulsten.

  Hvis nødvendig, må involverte organer og/eller sammenvoksninger i organer fjernes i ett stykke (en-bloc) sammen med svulsten. Overtredelse av svulstkapselen fører uten tvil til tumorcellesøl, som igjen betyr en høy risiko for tilbakefall og redusert prognose.

  Svulster lokalisert i rommet mellom bakre bukvegg og bukhinnen på høyre side fjernes ofte under ett sammen med høyre nyre, høyre binyre og høyre tykktarm. Mens på venstre side fjernes svulsten ofte sammen med venstre nyre, venstre binyre, halen av bukspyttkjertelen, milten, og venstre tykktarm.

  I noen tilfeller må muskler som avgrenser rommet mellom bakre bukvegg og bukhinnen, som mellomgulvet, lendemuskelen, hoftebensmuskel eller tverrgående magemuskel delvis fjernes sammen med svulsten. I andre tilfeller sitter tynntarmen fast i svulsten, og må også delvis fjernes.

  Komplikasjoner som blødning og infeksjon kan inntreffe etter operasjonen. Når deler av tynntarmen er fjernet kan svikt i tarmskjøten forekomme. Andre problemer som kan oppstå er hjerte- og lungekomplikasjoner.

  De fleste pasientene er utskrivningsklare etter 5 til 10 dager.

  Når svaret på analysen av vevsprøven foreligger og pasienten anses ferdigbehandlet følges pasienten opp med klinisk undersøkelse, hvert halvår de første fem årene. I tillegg tas CT buk/bekken og røntgen av lungene. De neste fem år kontrolleres pasienten en gang årlig.