Kirurgisk fjerning av gynekologisk sarkom

Ved mistanke om bløtvevssarkom i livmoren eller andre gynekologiske organer, bør pasienten snarest henvises til et spesialisert sarkomsenter. Dette bør gjøres uten at man tar vevsprøve først. På det spesialiserte sarkomsenteret blir pasienten vurdert av et tverrfaglig team av kreftspesialister som avgjør behovet for vevsprøve og bestemmer behandlingsplan.

Fullstendig kirurgisk fjerning av livmor og begge eggstokker (total hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi/BSO) er standard behandling for lokaliserte sarkomer i livmoren som ikke har trengt gjennom slimhinnen. 

Begrenset plass i bekkenet gjør reseksjon av store gynekologiske sarkomer spesielt utfordrende. Kikkhullskirurgi ved sarkom i livmoren bør ikke forsøkes. 

Målet ved kirurgisk fjerning av gynekologisk sarkom er å helbrede sykdommen og unngå spredning av tumorceller. 

  Beskrivelse av operasjonen

  Fullstendig kirurgisk fjerning av livmor og begge eggstokker utføres i narkose. Pasienten ligger i ryggleie med senket hodeleie og forhøyet fotende, slik at tarmene flyttes vekk fra operasjonsområdet. Det legges midtlinjesnitt. Hele buken skjekkes for eventuell spredning.

  Det er holdepunkt for å utføre en utvidet reseksjon ved alle svulster som strekker seg utenfor livmorslimhinnen. Ved svulster som har tette sammenvoksninger til, eller vokser inn i nærliggende organer må flere organer fjernes. Eggstokkene fjernes samtidig siden spesielt endometriestromasarkomer, men også andre gynekologiske sarkomer er hormonfølsomme.

  Etter operasjonen beholder pasienten kateteret 3 til 5 dager. Nerveskader kan gi vannlatingsproblemer. Det er viktig å kontrollere blæretømming etter fjerning av blærekateteret.

  Andre komplikasjoner som kan oppstå etter operasjonen er blødning, infeksjon og smerter.

  Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av gynekologisk sarkom. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video