Behandling ved bløtvevssarkom i buk og bekken

Behandling av bløtvevssarkom i magen bestemmes i hovedsak av sykdommens utbredelse. Behandlingsalternativene er kirurgi, strålebehandling, cellegift og annen medikamentell behandling. Et tverrfaglig team av kreftspesialister deltar i planleggingen av best mulig behandling av pasienten.

Behandling ved lokalisert sykdom

Kirurgisk fjerning av svulsten er primærbehandling ved lokalisert sykdom i buk og bekken og eneste helbredende behandling. Dette gjelder bløtvevssarkomer både på bakre og fremre bukvegg, i bukhulen og gynekologiske sarkomer.

Behandling ved spredning

Ved svulst som ikke lar seg fjerne kirurgisk og dermed ikke er mulig å helbrede, bør lindrende kirurgi vurderes for å redusere symptomene. I enkelte tilfeller kan lindrende kirurgi også forlenge overlevelsen.

Hos pasienter med spredning til lever eller lunge bør reseksjon av lever eller lunge og/eller annen behandling overveies. Cellegift- og strålebehandling gis i noen tilfeller avhengig av vevstype, grad av ondartethet og omfanget av sykdommen.

Behandling ved tilbakefall av sykdom

Tilbakefall oppstår ofte i samme område som modersvulsten er fjernet fra. I andre tilfeller er tilbakefallet utbredt på bakre bukvegg eller i bukhulen.

Ved tilbakefall vil man alltid vurdere ny operasjon etter de samme prinsippene som ved primær kirurgi. Målet er fortsatt helbredelse med fullstendig fjerning av svulsten. Dette er imidlertidtid ofte ikke mulig og sannsynlighet for å oppnå helbredelse synker etter hvert som antall lokale tilbakefall øker.

Behandling ved GIST

Behandling av lokalisert GIST følger de samme kirurgiske prinsippene som for andre bløtvevssarkomer i magen.

Stor, lokalisert GIST kan behandles med medikamentet imatinib (Glivec®) før operasjonen. Hensikten er å redusere svulstens størrelse og bevare omkringliggende organer. Imatinib hemmer blant annet nydannelse av blodårer til kreftsvulstene ved å blokkere enzymet tyrosinkinase. Vekst av unormale celler begrenses. Imatinib blir vanligvis gitt inntil man oppnår maksimal effekt etter cirka 6–12 måneder.

Etter kirurgisk fjerning av høyrisiko-GIST gis oftest medikamentell behandling i tillegg i 36 måneder.

Ved svulst som ikke lar seg fjerne kirurgisk, ved lokalt tilbakefall eller spredning er medikamentell behandling med imatinib hovedbehandlingen.