Årsaker til bløtvevssarkom i arm, ben og trunkus

I de aller fleste tilfellene er årsaken ukjent. Mange pasienter nevner skade i form av slag/støt mot svulstområdet i tiden før diagnosen stilles. Det har ikke vært mulig å knytte dette til sykdomsårsak.

Risikofaktorer

  • I sjeldne tilfeller kan sarkomer utvikles i tidligere strålebehandlet område.
  • Arvelig disposisjon for sarkomutvikling har vært påvist ved Li-Fraumeni-syndrom 
  • Pasienter med von Recklinghausens sykdom har cirka 10 % risiko for å utvikle bløtvevssarkom i en av de mange godartede nervesvulstene.
  • Lymfangiosarkom kan oppstå ved lymfødem i arm eller ben (Stewart-Treves syndrom).