På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Behandling av lymfekreft hos barn

Hodgkin lymfom

Barn og unge behandles etter protokollen GPOH-HD-95 siste versjon som anses i dag som standard behandling for Hodgkin lymfom opp til 18 år.

Behandlingen vil for de fleste pasienter inkludere både cellegift- og strålebehandling. Da strålebehandlingen gis mot opprinnelig svulstområde, er god første utredning som også tilfredstiller strålebehandlingens krav til nøyaktig utbredelse, vesentlig. Planlegging av strålebehandlingen og nødvendige forundersøkelser i god tid før strålebehandling er viktig for å unngå forsinkelser i behandlingen. Tett samarbeid mellom barnelege og strålege er derfor essentielt helt fra starten av behandlingen.

Det gis 2 OPPA kurer til alle jenter og 2 OEPA kurer til alle gutter, uansett terapigruppe. I terapigruppe 1 gis ingen videre cellegift. De pasienter som er i radiologisk komplett remisjon skal ikke ha strålebehandling. De med resttumor i varierende grad skal ha strålebehandling mot opprinnelig tumorområde med 20–35 Gy avhengig av svulstens reststørrelse. I terapigruppe 2 og 3 gis henholdsvis 2 eller 4 COPP kurer etter OPPA eller OEPA. Alle pasienter i terapigruppe 2 og 3 skal ha strålebehandling, i hovedsak mot opprinnelig tumorvolum med minimum 20 Gy.

Les mer om detaljer rundt behandling av Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom

Det har vært  en veldig utvikling innen behandling av non-Hodgkin lymfom hos barn det siste tiåret. Hovedårsaken til dette er bruken av intensiv kombinasjonskurer som primærbehandling. Før 1970 var det dårlig prognose på non-Hodgkin lymfom, og kun et fåtall levde 5 år etter diagnosen var stilt og de fleste av disse hadde en lokalisert sykdom (stadium I og II). Kirugi og strålebehandling var effektivt hos pasienter som hadde stadium I og II  av sykdommen, men 2/3 opplevde tilbakefall.

I dag er Cellegift hovedbehandlingen for alle histologityper og stadier av non-Hodgkin lymfom hos barn.

Pasientene deles inn i 3 terapigrupper og hver og en inneholder et antall undergrupper. 

Tips: Om du ikke ser hele tabellen kan det forhåpentligvis hjelpe å snu telefonen?
Undergrupper av non-Hodgkin lymfom
Terapigruppe I (Non-B-celle) Terapigruppe II (B-celle) Terapigruppe III Storcellet anaplastisk lymfom (LCAL)
 • Lymfoblastisk lymfom
 • pre-B-celle
 • T-celle
 • Perifert T-celle lymfom
 • Andre pleomorfe perifere T-celle lymfom
 • B-ALL
 • Burkitt lymfom
 • Burkitt liknende lymfom
 • Centroblastisk lymfom
 • Immunoblastisk lymfom
 • Storcellet mediastinal B-celle lymfom
 • Andre perifere B-celle lymfom
 • Storcellet anaplastisk lymfom
 • Lymfohistiocytært lymfom
Behandles etter EURO-LB 02 protokollen Behandles etter BFM 04 protokollen Behandles etter ALCL-protokollen 99

 

Strålebehandling inngår ikke som primærbehandling i noen av terapigruppene, bortsett fra ved sykdom i sentralnervesystemet hos barn > 5 år.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil