På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved lymfekreft (lymfom) hos barn

De fleste lymfomer hos barn og ungdom har svært god prognose. En av hovedindikatorene for prognosen er omfanget av tumor på det tidspunktet sykdommen blir oppdaget. Lymfomer med affeksjon av sentralnervesystemet på diagnosetidspunktet er assosiert med en større risiko.

Hodgkin lymfom

Overlevelsen for barn og unge med Hodgkin lymfom (HL) er svært god etter stadietilpasset kombinasjonsbehandling bestående av varierende mengde cellegiftbehandling og for de fleste også av strålebehandling. Fem års overlevelsen er nå 98,2%. På grunn av de gode utsiktene med hensyn til kreftsykdommen er det stort fokus på å redusere mengden behandling og å unngå behandling som gir risiko for senskader som fertilitetsforstyrrelser, veksthemming eller risiko for lungesykdom, hjertesykdom og sekundær kreftsykdom. 

Non-Hodgkin lymfom

Overlevelsen ved Non-Hodgkin lymfom (NHL) er blitt mye bedre de senere årene. Disse pasientene responderer vanligvis bra på behandling og Non-Hodgkin lymfomer, unntatt Burkitt, har en fem års overlevelse på 86,3%.

Noen få pasienter får tilbakefall av NHL og for disse er overlevelsen dårligere. 

For flere undergrupper av NHL er det i gang nye internasjonale behandlingsprotokoller som Norge deltar i. Håpet er dermed at resultatene også i disse gruppene kan forbedres ytterligere. 

Figuren viser overlevelse ved lymfom hos barn og ungdom, 2011-2020. Kilde: Årsrapport 2020 – Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft


 
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil