Overlevelse ved lymfekreft (lymfom) hos barn

Hodgkin lymfom

Prognosen er svært god etter stadietilpasset kombinasjonsbehandling bestående av varierende mengde cellegiftbehandling og for de fleste også av strålebehandling. For hele gruppen blir cirka 90 % helbredet med dagens behandling. På grunn av de gode utsiktene med hensyn til kreftsykommen er det stort fokus på å redusere mengden behandling og å unngå behandling som gir risiko for senskader som fertilitetsforstyrrelser, veksthemming eller risiko for lungesykdom, hjertesykdom og sekundær kreftsykdom.

Behandling etter protokollene til den tyske gruppen for barn med Hodgkins lymfom viser hva som kan oppnås med dagens standard behandling.

Non-Hodgkin lymfom

Prognosen har blitt mye bedre de senere årene. Godt over 80 % blir helbredet med dagens behandling.

En av hovedindikatorene for prognosen er tumoromfanget ved diagnosetidspunktet. Lymfomer med affeksjon av sentralnervesystemet på diagnosetidspunktet er assosiert med en større risiko. Det gjelder også storcellet lymfom med T-celle eller uviss immunfenotype, med benmargsaffeksjon.