På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Årsaker til lymfekreft (lymfom) hos barn

I de fleste tilfeller kjenner man ikke årsaken til lymfom hos barn. Hva angår risikofaktorer vet man en del om dette fra Hodgkin og non-Hodgkin lymfom hos voksne. Man antar at en del av denne kunnskapen lar seg overføre til barn.  

Risikofaktorer

Svekket immunforsvar

  • Immundefekter/behandling med immunsupprimerende medisiner. Man ser at barn med immundefekter, eller barn som bruker immunsupprimerende medisiner over lang tid, har en større risiko.  
  • HIV/AIDS

Epstein-Barr-virus

Sammenhengen mellom dette virus (årsak til kyssesyken eller mononukleose) og lymfom er ikke helt klar. For Hodgkins lymfom lar viruset seg påvise i kreftcellene (Hodgkin og Reed-Sternbergceller) i en del av tilfellene, men hvilken rolle det spiller i kreftutviklingen er ukjent. Burkitts lymfom sees ofte i det beltet av Afrika som er hardt rammet av malaria. Denne undergruppen av non-Hodgkin lymfom utgjør nesten halvparten av det samlede antall barnekreft i dette området. Den ondartete cellen er nesten alltid infisert med Epstein-Barr-virus, og teorien er at det er et samspill mellom kronisk malariainfeksjon og Epstein-Barr-virusinfeksjon som kan gi en ondartet celle.  Epstein-Barr-viruset kan også spille en rolle ved lymfomer som oppstår hos pasienter med immundefekter eller HIV-infeksjon.

Tidligere behandling med cellegift/strålebehandling

Non–Hodgkin lymfom har blitt observert som en sekundær kreft etter behandling av Hodgkin lymfom. Dette gjelder behandling med cellegift alene eller cellegift i kombinasjon med strålebehandling. Nesten 5 % av voksne som har blitt behandlet for Hodgkins lymfom utvikler non–Hodgkins lymfom på et senere tidspunkt. For barn ser risikoen ut til å være lavere. 

Arv

Det er ingen klar relasjon mellom Hodgkins lymfom og spesifikke gener, selv om sammenhenger blant annet er antydet for enkelte humane leukocytt-antigener. Data viser at det er en økt forekomst av Hodgkins lymfom hos foreldre og søsken (omtrent doblet risiko). Enkelte arvelige immundefekter er knyttet til en høyere risiko for lymfom i barnealder.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil