Behandling ved akutt leukemi hos barn

Akutt leukemi er en sykdom som berører hele kroppen, og behandles derfor med cellegift, i sjeldene tilfeller supplert med bestråling av sentralnervesystemet.