Strålebehandling ved akutt leukemi hos barn

Forebyggende strålebehandling av sentralnervesystemet ved akutt lymfatisk leukemi (ALL) har tidligere vært vanlig. På grunn av den uttalte faren for senskader ved strålebehandling, er den forebyggende behandlingen nå i de fleste protokoller forlatt. De nordiske landene har vært tidlig ute med å bevise at det er mulig å oppnå like gode resultater uten forebyggende strålebehandling. 

Barn med leukemi i sentralnervesystemet ved diagnosetidspunkt får i enkelte protokoller stråling mot hjernen og ryggradskanalen. I NOPHOs protokoll for akutt lymfatisk leukemi, NOPHO-ALL 2008, er stråling som del av primærprotokollen helt forlatt. Bestråling av sentralnervesystemet gis nå kun ved tilbakefall.