Ditt søk på akutt lymfatisk leukemi ga følgende resultat:

Akutt lymfatisk leukemi

En undertype av leukemi. Leukemi er en sykdom hvor en umoden, unormal blodcelle, som har evne til selvfornyelse og som har et vekstfortrinn i forhold til andre blodceller i benmargen, etablerer en leukemisk klon. Denne vil gradvis erobre hele benmargen og fortrenge de andre blodcellene. Akutt vil si at sykdommen utvikler seg svært raskt. Lymfatisk refererer til ukontrollert vekst av umodne lymfatiske celler.

1 Relaterte ordbokdefinisjoner
OrdForklaring
Akutt lymfatisk leukemiEn undertype av leukemi. Leukemi er en sykdom hvor en umoden, unormal blodcelle, som har evne til selvfornyelse og som har et vekstfortrinn i forhold til andre blodceller i benmargen, etablerer en leukemisk klon. Denne vil gradvis erobre hele benmargen og fortrenge de andre blodcellene. Akutt vil si at sykdommen utvikler seg svært raskt. Lymfatisk refererer til ukontrollert vekst av umodne lymfatiske celler.