Lindrende strålebehandling ved lymfekreft

I enkelte tilfeller vil strålebehandlingen ha som mål å lindre/fjerne plager av svulster i lymfeknutene. Da vil behandlingsoppleggene oftere være kortere og med lavere totaldose. Bivirkningene av strålebehandlingen vil også bli tilsvarende mindre.

Din almenntilstand og sykdomsutbredelse vil være avgjørende for valg av antall behandlinger og totaldose. 

Ulike behandlingsmønstre

  • Enkeltbehandling
  • 5 behandlinger med total behandlingstid 1 uke.
  • 10 behandlinger, med 5 pr. uke, mandag til fredag. Total behandlingstid vil i ditt tilfelle være 2 uker.

For å se hvordan du blir forberedt til strålebehandlingen, hvordan strålebehandlingen foregår, samt bivirkninger for de ulike behandlingsregionene, se dokumentene som beskriver strålebehandling av lymfomer for ulike behandlingsregioner.