Wertheims operasjon ved livmorhalskreft

Spørsmål om Wertheims operasjon

Wertheims operasjon (radikal hysterektomi) utføres ved livmorhalskreft i stadium Ia2, Ib og IIa. Da fjernes livmor, livmorhals og en del av støttevevet omkring, samt øvre del av skjeden. I tillegg fjernes lymfeknutene i bekkenet for å undersøke for eventuell ikke-synlig spredning. Operasjonen gjøres med helbredende siktemål.  

Beskrivelse av Wertheims operasjon (radikal hysterektomi)

Det gjøres et midtlinjeslitt inn til bukhulen. Livmor med livmorhals fjernes 2-3 cm nedenfor livmorhalsen. For å fjerne eventuell ikke-synlig spredning i nærheten av livmorhals deles ligamenta sacrouterina og -cardinale (bindevevsstrenger) i en avstand av 2–3 cm fra livmorhals. Under operasjonen forsøkes det alltid å skåne nervebanene. En alvorlig bivirkning etter Wertheims operasjon kan være vansker med å tømme blæren på grunn av skader på autonome nerver til blæren under operasjonen. Avslutningsvis fjernes lymfeknuter i bekkenet. Ved operasjon for småcellet kreft og ved stadium 1b2 fjernes også synlige lymfeknuter langs store blodkar i bakre bukvegg. Pasienten får lagt inn et urinkateter gjennom urinrøret inn til blæren.

Pasienten har vanligvis urinkateter liggende i 3–5 dager. Etter fjerning av urinkateteret kontrolleres det om det er resturin i blæren etter vannlating. Pasienten kan ha problemer med å tømme urinblæren. Mengden resturin i blæren bør være mindre enn 100 ml før pasienten utskrives.

Komplikasjoner som kan oppstå etter operasjon er urinveisinfeksjon på grunn av dårlig blæretømming og lymfødem i underekstremitetene. 

Det gjøres kontroll  med gynekologisk undersøkelse hver 3. måned de første 2 årene, med  6 måneders intervall de neste 5 årene,og deretter 1 gang årlig.

Oncolex viser en autentisk operasjon av radikal fjerning av livmor (Wertheims operasjon). Oncolex er et oppslagsverk skrevet for helsepersonell.

 

 • Gå inn i bukhulen med nedre midtlinjesnitt.
 • Inspiser bekken og øvre del av abdomen for eventuelle patologiske funn.
 • Disseker spatium pararektale og spatium paravesikale.
 • Disseker og skyv ned urinblæren fra livmorhalsen.
 • Liger arteria uterina bilateralt.
 • Fridisseker ureterne.
 • Autonome nervebaner til urinblæren følger ureterne. Fridisseksjonen av ureteres må ligge tett på peritoneum for å bevare disse nervebanene.
 • Ureteres frigjøres fra parametriene ved å åpne taket på uretertunnelen.
 • Unngå å dissekere i plexusområdet.
 • Kutt og ligér adnexa, og fiksér disse på bekken- eller bukveggen. Marker med metallisk klips. Oftest fikseres ovariene til bukveggene i fossae iliacae.
 • Fridisseker og del ligamenta sacrouterina og ligamenta cardinale på begge sider i en avstand av 2–3 cm fra livmorhalsen.
 • Ekstirper uterus ved hjelp av diatermi 2–3 cm distalt for livmorhalsen, slik at preparatet får en  2–3 cm stor vaginal mansjett.
 • Suturer vagina ad modum Benedetti Panizi. Man begynner da bakfra og syr forover. Dette for å få en avrundet vaginaltopp uten dype groper i vaginalhjørnene. 
 • Kontroller hemostase i bekkenet og fortsett med bekkenglandelexairese.
 • Kontroller hemostase en gang til og lukk abdomen.

Ved operasjon for småcellet kreft og ved operasjon av stadium Ib2 åpnes også til det paraaortale området og synlige lymfeknuter fjernes.

Operasjonsbeskrivelse