Nyrefunksjonsundersøkelse (GFR)

Spørsmål om nyrefunksjonsundersøkelse (GFR)

Glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) er et mål på nyrefunksjonen. Glomerulær filtrasjon er det første trinnet i urinproduksjonen i nyrene, når blodet filtreres, og primærurin dannes. Glomerulær filtrasjonshastighet beskriver mengden som filtreres i løpet av en tidsenhet.

Undersøkelsen gjennomføres i forkant av behandling som kan påvirke nyrefunksjonen, som blant annet cellegiftbehandling. GFR kan også gjøres i forbindelse med renografi.

Beskrivelse av undersøkelsen

Pasienten får sprøytet inn et radioaktivt stoff i en blodåre. Etter fire timer tas en blodprøve. Når blodprøven er tatt, er pasienten ferdig med undersøkelsen.