Ultralydveiledet celle- eller vevsprøve

Spørsmål om ultralydveiledet biopsi

Ved denne undersøkelsen tas en celle- eller vevsprøve i tillegg til en ultralydundersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å kunne stille en sikrere diagnose .

Beskrivelse av ultralydveiledet celle- eller vevsprøvetaking

Ved undersøkelse i mageregionen må pasienten faste fire timer før undersøkelsen. Pasienten må si ifra om
bruk av blodfortynnende medikamenter. 

Ved celle- eller vevsprøvetaking veiledet med ultralyd, kan legen hele tiden se hvor nålen er. En prøvetaking kan ta alt fra ti minutter til en halv time i tillegg til ultralydundersøkelsen. Prøvene blir analysert i mikroskop og på andre måter av leger fra avdeling for patologi.

Pasienten observeres vanligvis opp til to timer etter undersøkelsen. Observasjonstiden kan i enkelte tilfelle vurderes individuelt.

Svar på undersøkelsen foreligger etter cirka en uke. Dette kan ta kortere tid hvis pasienten er inneliggende.