Ultralydveiledet celle- og vevsprøvetaking ved gynekologisk kreft Ultralyd fungerer i prinsippet som et ekkolodd. Apparatet sender lydbølger inn i kroppen og "lytter"til ekkoet. Lyden blir så omdannet til bilder. Det området av kroppen som skal undersøkes må være avkledt. Ved en ultralydveiledet biopsi tar man en celle‐ eller vevsprøve med en tynn nål der ultralydbildene viser at prøvene skal tas.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

Den gjøres for å stille en sikker diagnose og for å kartlegge sykdomsutbredelse. Vevs‐ eller celleprøven som hentes ut, undersøkes deretter i mikroskop og diagnose kan settes.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det tas vanligvis blodprøver før en slik undersøkelse. Hvis du bruker blodfortynnende medisiner, må du si fra om dette til legen som henviser deg til undersøkelsen. Du må også si fra til dem som tar prøven. Om disse medisinene har betydning for undersøkelsen, avhenger av hvor på kroppen legen skal stikke nålen. Det kan hende du skal la være å ta medisinene flere dager i forveien og ta til ekstra blodprøver før undersøkelsen. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Hvis du skal undersøkes i mageregionen, skal du faste i fire timer før undersøkelsen. I denne perioden kan du ikke spise eller drikke, tygge tyggegummi eller suge på pastiller. Er du avhengig av medisiner, må du selvfølgelig ta disse. Skal de svelges, må du benytte så lite vann som mulig.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Først gjør legen en orienterende ultralydundersøkelse og bestemmer hvor man skal stikke for å treffe det man ønsker å ta prøver av. Deretter tas prøvene med ultralydveiledning slik at han/hun hele tiden kan se hvor nålen er. Skal det bare tas celleprøve, er det ofte ikke nødvendig med mer enn et stikk. Skal det tas vevsprøve, må legen ofte stikke 3‐4 ganger for å få nok vev. Prøvene blir analysert i mikroskop og på andre måter av leger på avdeling for patologi.

Gjør det vondt?

Det skal ikke være smertefullt å ta prøvene, men et nålestikk kan være ubehagelig. Celleprøver tas med svært tynne nåler, ofte uten bedøvelse, avhengig av hvor man stikker. Vevsprøver tas alltid med lokalbedøvelse fordi nålene er tykkere. 

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Avhengig av hvor enkelt det er å ta prøvene, kan selve prøvetakingen ta alt fra ti minutter til en halv time. I tillegg kommer ultralydundersøkelsen.

Hva skjer etterpå?

Blir undersøkelsen gjort poliklinisk, må du regne med å bli på sykehuset i opptil to timer for observasjon før du kan reise hjem. I noen tilfeller kan observasjonstiden være kortere eller lengere. Dette vurderes individuelt.

Når får jeg resultatet?

Blir undersøkelsen gjort poliklinisk, vil du kunne få svar fra legen som henviste deg etter cirka en til to uker. Er du innlagt på sykehuset, kan svaret på celleprøver (cytologiske prøver) allerede være klart etter to dager. Svar på vevsprøver (histologiske prøver) tar minimum fire dager.

Bivirkninger og komplikasjoner

Vanligvis ingen, men det kan oppstå blødninger. Skulle det oppstå sterkt ubehag samme dag, vennligst ta kontakt med vakthavende lege.