Kirurgisk fjerning av ørespyttkjertel

Den vanligste svulsten i ørespyttkjertelen er pleomorft adenom. Dette er i utgangspunktet en godartet kjertelsvulst, men cirka 4 % blir ondartede over tid.

Svulster i ørespyttkjertelen kan i noen tilfeller være vanskelig å klassifisere. Man vet ikke alltid på forhånd om svulsten er ondartet eller godartet. I de tilfeller hvor en antatt godartet svulst viser seg å være ondartet, vil man i tillegg til å fjerne svulsten med god margin også fjerne aktuelle lymfeknuter.

Ondartede svulster som har vokst inn i omkringliggende vev kan vanskeliggjøre inngrepet. Det er større risiko for å skade ansiktsnerven (den 7. hjernenerve) som går tvers igjennom kjertelen. Skade på ansiktsnerven gir lammelser i ansiktet. I noen tilfeller kan den skadede nerven fjernes og erstattes med en nervebit fra en annen lokalisasjon, hvor det gir mindre utslag.

Beskrivelse av operasjonen

Fjerning av ørespyttkjertel gjøres i narkose. Pasienten ligger i ryggleie med sidedreid hode. Det legges et s-formet operasjonssnitt like foran og nedenfor øret. Svulster i ørespyttkjertelen har ofte uskarpe avgrensninger. Derfor tas hele den overflatiske delen av kjertelen med i preparatet. Under operasjonen stimuleres ansiktsnervene med nervestimulator og elektroder registrer muskelsvar i ansiktet. Slik sikrer man at man ikke kutter nervetråder. Det legges inn dren og såret lukkes.

Etter operasjonen er det viktig å observere eventuell lammelse i ansiktsmuskulaturen. 7. hjernenerve kan være "trøtt" etter for mye stimulering og behandling. Stingene fjernes etter 10 dager. Svar fra patolog foreligger etter cirka en uke.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av ørespyttkjertel. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video