Overlevelse ved kreft i spyttkjertler

Prognosen avhenger av histologi og stadium.

Ved spredning til lymfeknuter på hals, halveres overlevelsen i forhold til likt tumorstadium uten spredning. Økende antall lymfeknuter på halsen gir økt risiko for fjernspredning.

Adenoid cystisk karsinom er et kjertelaktig og blærelignende karsinom. Dette har et spesielt forløp, vokser langsomt og fjernspredning oppstår sent. Pasienten kan leve lenge med sykdommen.

Stadfestet fjernspredning utelukker som regel helbredende behandling med de behandlingsalternativene som er til rådighet i dag.

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i spyttkjertlene, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret