Årsaker til kreft i spyttkjertler

Det er ingen kjente årsaksfaktorer, andre enn tidligere radioaktiv stråling.