På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved kreft i kjønnslepper

I henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) skal kirurgisk stadieinndeling tilstrebes. Pasienter som ikke primæropereres stadieinndeles etter klinisk undersøkelse begrenset til følgende metoder: Inspeksjon, kolposkopipalpasjon i narkose, vevsprøver, cystoskopi, rektoskopi, røntgen av lungene, røntgen av skjelett og urografi.

Hvis det er tvil om hvilket stadium som foreligger, skal det laveste alternativet velges.

Funn med MR-, CT- og ultralydundersøkelse kan påvirke valg av behandlingsform, men skal ikke endre stadium.

Bildeserie av stadieinndelingen

Stadieinndeling etter FIGO

Stadium I

Tumor er begrenset til kjønnsleppene.

  • Ia: lesjon ≤ 2 cm i størrelse, begrenset til kjønnslepper eller perineum og med stromal invasjon ≤ 1,0 mm*, uten metastaser til lyskelymfeknuter.
  • Ib: lesjon > 2 cm i størrelse eller stromal invasjon >1,0 mm*, begrenset til kjønnslepper eller perineum, uten metastaser til lyskelymfeknuter.

infiltrasjonsdybde defineres som målet fra tumorens epitel-stroma-forbindelsespunkt av den mest nærliggende dermale papillen til det dypeste infiltrasjonspunktet.

Stadium II

Tumor uavhengig av størrelse, med utbredelse til nærliggende perineale strukturer (ytre tredjedel av urinrør, ytre tredjedel av skjeden, endetarmen) og uten metastaser til lyskelymfeknuter.

Stadium III

Tumor uavhengig av størrelse, med eller uten utbredelse til nærliggende perineale strukturer (ytre tredjedel av urinrøret, ytre tredjedel av skjeden, endetarmen), med lyskelymfeknutemetastaser.

  • IIIa: Med (I) 1 lymfeknutemetastase (≥ 5 mm) eller (II) 1–2 lymfeknutemetastaser (< 5 mm)
  • IIIb: Med (I) 2 eller flere lymfeknutemetastaser (≥ 5 mm) eller (II) 3 eller flere lymfeknutemetastaser (< 5 mm)
  • IIIc: Med lymfeknutemetastaser med tumorspredning utenfor vulva (ekstrakapsulær spredning)

Stadium IV

Tumor infiltrerer andre regionale naboorgan (2/3 proksimale urinrør, 2/3 proksimale skjede) eller fjernmetastaser (til andre steder i kroppen).

  • IVa: Tumor infiltrerer noen av følgende: (I) proksimale urinrør og/eller slimhinnen i skjeden, blæreslimhinne, endetarmslimhinne eller fiksert til bekkenskjelett, eller (II) fiksert eller ulcerende lyskekjertelmetastaser
  • IVb: Hvilken som helst fjernmetastase inkludert bekkenkjertelmetastaser
FIGO-klassifisering

Spredningsveier

Kreft i kjønnslepper vokser først inn i omgivende vev.

Svulstceller kan vokse inn i blod- og lymfekar og gi anledning til spredning, først og fremst i nærliggende lymfeknuter.

Ved svulst mindre enn 2 cm beliggende til siden (minst 1 cm fra midtlinjen), vil lymfedrenasjen foregå til lymfeknuter i lysken på samme side. Ved større svulster og ved svulster i midtlinjen, kan spredning skje til lymfeknuter i begge lyskene. Videre kan kreftceller spre seg til lymfeknuter langs de store blodårene, og videre oppover.

Hyppighet av spredning til lymfeknuter øker med økende svulststørrelse og svulstens utbredelse.

Ved innvekst i blodkar kan svulstceller spre seg til lungene.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil