Overlevelse ved akutt leukemi hos barn

Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er den vanligste leukemiformen hos barn og har også den beste prognosen med fem års overlevelse på 88,7%.

Akutt myelogen leukemi (AML) har fem års overlevelse på nesten 78%, som er et godt resultat for denne sykdommen som er vanskeligere å helbrede enn ALL.

illustrasjon, graf Barnekreft overlevelse leukemi - 2019. @Kreftregisteret

Kilde: Årsrapport 2019 – Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft