Mammografi

Om mammografi

Mammografi

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene som utføres av radiografer. I Norge blir alle kvinner mellom 50 og 69 år innkalt til mammografiscreening hvert andre år. Klinisk mammografi henvises man til av en lege på grunn av symptomer eller funn i brystet, for eksempel en kul eller kontroll etter behandling.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

Screeningsmammografi gjennomføres som en forebyggende undersøkelse i henhold til "Mammografiprogrammet" med den hensikt å oppdage kreftsvulster på et tidlig tidspunkt. Det er en enklere undersøkelse enn klinisk mammografi som utføres ved mistanke om sykdom. Mammografi kan påvise brystkreft før det er mulig å kjenne svulsten eller se noen utvendige forandringer. Undersøkelsen  brukes også til å avkrefte kreft.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Fjern eventuelle piercinger og bruk ikke krem, parfyme eller pudder på brystene og i armhulene samme dag som undersøkelsen.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Radiografen forklarer om undersøkelsen og inspiserer brystene dine for eventuelle arr, føflekker og lignende. Det er viktig at du som pasient sier ifra om det er noe spesielt eller utenom om det vanlige. Kjenner du en kul eller har et arr, blir det satt en blymarkør på det området før bildetaking. Det tas flere røntgenbilder av hvert bryst. Når bildene tas, skal brystet være godt sammenpresset mellom to plater med en jevn kompresjonskraft i et kort øyeblikk. Ved klinisk mammografi tas det i noen tilfeller vevs- eller celleprøve under undersøkelsen og det kan også gjøres en ultralydundersøkelse.

Gjør det vondt?

Kompresjon (sammenpressing av brystet) er en av årsakene til at mammografi kan oppleves som ubehagelig, så det gjøres i dialog med pasientene. Pasientenes oppfatning av smerte respekteres. Kompresjon utøves sakte og jevnt over hele brystet for å gi minst mulig ubehag for pasientene. Tilstrekkelig kompresjon er viktig for å redusere stråledosen, redusere bevegelsesuskarphet og for å spre kjertelvevet slik at bildene blir best mulige.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Ved screeningsmammografi tar undersøkelsen cirka 10 minutter ialt. Ved klinisk mammografi vurderer legen (radiologen) om det er nødvendig med tilleggsundersøkelser, det vil si flere bilder, eller ultralyd eller vevs-/celleprøve. Undersøkelsen tar fra 15-60 minutter alt etter hvor mye venting det er mellom bilde- og eventuelt prøvetakingen.

Hva skjer etterpå?

Røntgenbildene beskrives av en radiolog. I noen tilfeller kan pasienten bli innkalt til tilleggsundersøkelser for bedre oppklaring av en problemstilling. 

Når får jeg resultatet?

Ved screeningsmammografi sendes brev om resultatet til hjemadresse i løpet av 2-3 uker. Svar fra klinisk mammografi blir sendt til henvisende lege. Dersom  det påvises behandlingskrevende funn vil pasienten ofte bli henvist direkte videre til kirurgisk avdeling.