Utskriftsdato (22.6.2021)

Strålebehandling ved analkreft i analkanalen

Ved lokalisert kreft i analkanalen er strålebehandling i kombinasjon med cellegift (kjemoradioterapi) hovedbehandling. Analkreft behandles ikke med kirurgi bortsett fra i spesielle tilfeller.