Utskriftsdato (15.7.2024)

Årsaker til kreft i urinblæren

Årsaken er i de fleste tilfeller uklar, men det er kjent at krefttypen tidligere var en yrkesrelatert sykdom ved enkelte kjemiske arbeidsplasser (male- og fargeindustri) før miljøkontroller ble etablert. 

Enkelte medikamenter mistenkes for å ha en ugunstig effekt med tanke på utvikling av sykdommen.

Genforandringer (mutasjoner på kromosom 9 og 17), kan være en vesentlig årsaksfaktor for utvikling av blærekreft.

Kreftfremkallende stoffer  

Det er sannsynlig at forurensning av forskjellig slag inneholder kreftfremkallende stoffer (karsinogener) som skilles ut i urinen, og påvirker urotelcellene til å danne celler med ukontrollert celledeling/vekst. Urinen lagres lengst i urinblæren, derfor er dette også det klart hyppigste lokaliseringsområdet for primærsvulst.

Røyking

Blærekreft diagnostiseres oftere hos røykere/tidligere røykere. Hos storrøykere forekommer aggressiv sykdom hyppigere.

Kronisk irritasjon/infeksjon

Kronisk irritasjon av urotelet i form av steiner/avleiringer og kroniske infeksjoner (spesielt Bilharzia) kan utvikle kreft.

Tidligere stråle-/cellegiftbehandling  

Pasienter som i ung alder har fått strålebehandling mot blæreregionen og/eller cellegiftbehandling som ledd i en behandling av annen krefttype (sarkom, testikkelkreft, gynekologisk kreft), har økt risiko for utvikling av blærekreft på sikt.