På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Cetuximab-kur

Cetuximab (Erbitux®) er et antistoff som  blokkerer reseptorer for vekstfaktor på cellenes overflate. Alle celler har slike vekstfaktorer, men kreftcellene har ofte et økt antall og er derfor mer mottakelig for behandling av cetuximab enn de friske cellene.

Cetuximab gis alene eller i kombinasjon med cellegift til pasienter med ulike krefttyper. Hvor mange kurer som gis og hvor ofte, vurderes individuelt.

Før hver kur tas blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling. Før behandlingen tar du tabletter med antihistaminer for å forebygge allergiske reaksjoner. Disse tas minst en time før behandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Cetuximab gis intravenøst gjennom en kanyle i en blodåre i armen eller gjennom et sentralt venekateter. Det brukes en dråpetellemaskin (infusomat) for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid. Første kuren med cetuximab gis på 2 timer, senere kurer gis på 1 time hvis du tolererte første kur godt. Etter første kur blir du observert en time før eventuell cellegift kan starte og før du kan reise hjem.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Allergiske reaksjoner

Cetuximab kan gi hypersensitivitetsreaksjoner. Symptomer på dette kan være feber, frostrier, blodtrykksfall, kløe, rødme/utslett eller tåreflod. Reaksjoner på cetukimab er vanligst under den første kuren og oppstår oftest under infusjonen, gjerne tidlig etter oppstart. En sykepleier vil derfor sitte hos deg den første halve timen.

Forholdsregler:

  • Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme på økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner.
  • Ta kontakt med legen din eller sykehuset der du har fått behandling hvis tegn til overfølsomhetsreaksjoner inntreffer etter at du kommer hjem.

Hudreaksjoner

Den vanligste bivirkningen er hudutslett som kan sammenlignes med kviser. Utslettene kommer gjerne i løpet av de første tre ukene, og oppstår hyppig i ansikt, hodebunn, nakke, overkropp og armer. Utslettene kan komme og gå under behandlingen. Ofte kan det være nødvendig å starte med antibiotikabehandling i tablettform. Blir utslettene veldig uttalte kan det være nødvendig med behandlingspause. Utslettene forsvinner når behandlingen opphører.

Noen opplever at huden på fingre og tær blir mer tørr og skjør. Huden kan lettere sprekke og i noen tilfeller gi betennelse rundt neglene. Det kan være forebyggende å smøre jevnlig med fuktighetskrem.

Vi anbefaler at du er forsiktig i solen. Du bør bruke høy solfaktor (over 20) da cetuximab kan gi økt følsomhet for sol og pigmentforandring.

Hårvekst

Det kan forekomme økt vekst av øyenvipper. Øyenvippene kan også få en mer krøllet struktur. Hår og skjegg kan vokse mer langsomt, og få en endret struktur.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil